Wat is een UBO-verklaring?

Als een rechtspersoon (bijvoorbeeld een besloten vennootschap) partij is bij een notariële akte, moet worden vastgesteld wie de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is van deze rechtspersoon. Als uiteindelijk belanghebbende merkt de wet aan:
– een natuurlijke persoon die een belang houdt van meer dan 25% van het kapitaalbelang of meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de aandeelhoudersvergadering van een rechtspersoon, anders dan een stichting, danwel op andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in deze rechtspersoon, tenzij deze rechtspersoon een beursvennootschap is;
– een begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust of diegene die een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust.

Wij zullen je vragen om een schriftelijke verklaring af te leggen over wie de UBO is van de rechtspersoon.

Meer weten?

Neem contact op met ons.

Contact opnemen