Ik wil een besloten vennootschap oprichten, hoe gaat dat in zijn werk?

In een uitvoerig gesprek worden je wensen geïnventariseerd en komen alle (on)mogelijkheden van een besloten vennootschap aan de orde. Vervolgens zal er een ontwerp van de akte van oprichting worden gemaakt waarin de statuten van de vennootschap worden opgenomen. Na het ondertekenen van de akte van oprichting zorgen wij er voor dat de besloten vennootschap en haar bestuurders worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ontvang je van ons een aandeelhoudersregister.

Meer weten?

Neem contact op met ons.

Contact opnemen