Is een notariële akte belangrijk als ik een vereniging opricht?

Bestuurders van een vereniging waarvan de statuten niet in een notariële akte zijn opgenomen zijn persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Deze aansprakelijkheid wordt voorkomen als de statuten van de vereniging in een notariële akte worden opgenomen.

Meer weten?

Neem contact op met ons.

Contact opnemen